Blog : Visita a la Seu Social de la Comunitat de la Junta Local de Silla

La Junta de Govern en la sessió celebrada el 17 d’octubre de 2019 va acordar realitzar un programa de visites dels  membres de la Juntes Locals a la Seu Social de la Comunitat, en la Plaça Correo viejo número 6 de València, incloent una visita guiada a la Parròquia-Museu de Sant Nicolás.

El dimecres 8 de gener van visitar la Seu Social els membres de la Junta Directiva Local i Jurat de Regs de Silla  amb els seus acompanyants i amb José Manuel García de la  Quadra, President Honorari de la Comunitat i Diputat per Silla.  Van ser rebuts per Antonio Costa Magraner, President de la Comunitat, Juan Valero de Palma Manglano, Secretari  i Ana Ferrer Galotto  Vicesecretaria.

L’objectiu d’aquestes visites és  donar a conéixer la seu,  l’equip de treball de la Junta de Govern amb les tasques que desenvolupen i el patrimoni documental de la Comunitat que conté el seu Arxiu i la seua Biblioteca.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL