Blog : Sistema antiheladas en la Séquia Real del Xúquer

Aquests dies de fred s’han activat els sistemes antihelada que tenen instal·lats algunes parcel·les de fruiteres en la zona de reg per degoteig de la Séquia Real del Xúquer.
El sistema consisteix en aspersors que aporten aigua que en congelar-se al voltant de les flors aporta energia i es manté la temperatura en la flor en zero graus, evitant així que es gelen.


A les parcel·les que instal·len aquest sistema se’ls dóna la possibilitat de prendre aigua les 24 hores del dia i és el propi regant, bé de manera manual o bé a través d’un autòmat, qui activa l’aspersió quan les temperatures baixen.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL