Blog : Reunió informativa sobre la campanya de reg i sobre el reg per degoteig

El 4 d’abril de 2019 va tindre lloc a la Casa de Rei d’Antella, una reunió informativa sobre la campanya de reg i sobre el reg per degoteig.

En aquesta reunió van assistir els Presidents i Secretaris de les Juntes locals, juntament amb els membres de la Junta de Govern de la Séquia Real del  Xúquer.

En l’ordre del dia figuraven els temes següents:

Campanya de reg 2019: es va posar l’accent en les bones pràctiques del reg a manta per a evitar la pèrdua d’aigua. Alguna d’aquestes mesures ja imposades l’any passat han donat bon resultat.

Pous de sequera: En l’actualitat la ARJ té 74 pous de sequera repartits per la zona regable. Les característiques, estat i possibilitats d’aprofitaments són molt diferents dels uns als altres. En la reunió es va informar del Pla d’Actuació aprovat per Junta de Govern per a suprimir la despesa en els pous sense possibilitat d’aprofitament o amb escassa utilitat.

Acord de la Junta General sobre supressió del reg a manta en zones de degoteig: La Junta de Govern va acordar l’aplicació de la supressió de reg a manta en els sectors de degoteig amb 3 o més anys de funcionament  (5,1b,2,6,8,9,11,14,15,16,20,22,24,30.32,34) a partir de l’1 d’abril en compliment de l’acord de Junta General de 28 de Febrer de 2018, resolent les peticions que es vagen formalitzant conforme al que es preveu en l’apartat 2.b del citat acord de Junta General  que diu: El que es disposa en l’apartat anterior s’entendrà sense perjudici de restablir el servei per causa justificada (trencament de la xarxa, salinitat…) amb acord de Junta de Govern i previ informe favorable del Departament Tècnic i la Junta Local. Es van exposar les dificultats per a l’aplicació de l’acord en cada terme i la seua resolució amb major o menor flexibilitat en funció de les circumstàncies de cada cas.

Campanya de reg per degoteig i abonat 2019: en la Junta General del passat 28 de febrer, com a mesura per a tractar de reduir consums excessius es va acordar distingir tres trams de consum, aplicant les quotes següents:

Tram 1: Fins a 426 m3/hg/any. Quota 0,03 €/m3

Tram 2: Entre 426 i 500 m3/hg/any. Quota 0,06 €/m3

Tram 3: Més de 500 m3/hg/any): Quota 0,12 €/m3.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL