Patrimoni cultural : Audiovisuals : Punts d'interès : Casa de comportes

Dades bàsiques

Ubicació
Antella

Després de l’assut, la casa de comportes és la infraestructura necessària per a regular el pas de les aigües del riu Xúquer a la séquia.
En la fatxada de la casa de comportes hi havia una inscripció que rememora l’origen de la Séquia Real del Xúquer i les seues vicissituds fins a ser acabada

“Le debo mi principio al Rey D. Jaime, al Justo D. Martín su privilegio y la gloria de verme concluida, al monarca mayor Carlos Tercero”.

El canal principal de la Séquia Real del Xúquer és una senzilla obra d’enginyeria en origen: una gran rasa excavada en la terra.Però darrere d’esta, hi ha un complex estudi del traçat per a aconseguir els desnivells adequats i esquivar els accidents geogràfics.

Tot açò en un traçat de 54 quilòmetres de canal principal que alimenta 1.500 quilòmetres de séquies que partixen d’ell.

Sabies què?

La Séquia Real del Xúquer és una entitat que administra l’aigua de reg de 25.000 llauradors en 20 municipis des d’Antella a Albal, que dona servici a més de 20.300 hectàrees.

Gràcies a la modernització iniciada l’any 2001, el consum ha passat de 392 hectòmetres cúbics que assignava el Pla Hidrològic del Xúquer de 1998 a 214 hectòmetres cúbics que assigna el Pla Hidrològic del Xúquer aprovat en 2016, cosa que representa un estalvi de 178 hectòmetres cúbics, és a dir, 178 mil milions de litres. Gràcies a la implantació del reg per goteig, ha disminuït a la mitat l’ús de fertilitzants en els camps. S’han reduït dràsticament les males herbes derivades del reg, i això ha fet que l’ús d’herbicides siga molt baix.

Tot açò ha millorat la qualitat de les aigües sobrants del reg dels camps, que s’aboquen als rius i a l’Albufera. Els estalvis obtinguts amb la modernització de la Séquia Real del Xúquer s’han compromés amb la sostenibilitat de l’Albufera. La Séquia Real del Xúquer aboca aigües netes del Xúquer a la llacuna, en les èpoques  de més necessitat i a petició del parc natural.

¿Vols conéixer més punts d'interés?

Anar al mapa de punts d'interés
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL