Política de privadesa

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement COMUNITAT DE REGANTS DE LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER (d’ara en avant LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER), amb C.I.F. Q4667007A i domicili en PLAÇA DEL CORREU VELL, 6 – 46001 VALÈNCIA és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc www.acequiarj.es.

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER té derivades algunes de les seues gestions en les següents juntes locals depenent del terme de les séquies:

 

JUNTA LOCAL

CIF

JUNTA LOCAL D’ANTELLA

Q4667041J

JUNTA LOCAL DE GABARDA

G46706131 

JUNTA LOCAL D’ALZIRA

Q4667028G

JUNTA LOCAL D’ALBERIC

G46269817

JUNTA LOCAL DE MASSALAVES

G46890687

JUNTA LOCAL DE BENIMODO

G46842308

JUNTA LOCAL DE GUADASSUAR

G46312609

JUNTA LOCAL DE L’ALCUDIA

G46740619

JUNTA LOCAL D’ALGEMESÍ

Q4667031A

JUNTA LOCAL D’ALBALAT

Q4667037H

JUNTA LOCAL DE SOLLANA

G46052627

JUNTA LOCAL D’ALGINET

G46413076

JUNTA LOCAL DE BENIFAIÓ

G46263158

JUNTA LOCAL DE ALMUSSAFES

Q4667036J

JUNTA LOCAL DE PICASSENT

G46767174

JUNTA LOCAL DE SILLA

Q4667013I

JUNTA LOCAL D’ALCÀSSER

G46704573

JUNTA LOCAL DE BENIPARRELL

G46300505

JUNTA LOCAL D’ALBAL

G46837803

Si desitja contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça a dalt indicada o bé a través del correu electrònic arj@acequiarj.es.

L’accés al nostre domini pot realitzar-se directament o a través de qualsevol redirecció existent, sent la Política de Privacitat aplicable aquesta mateixa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat descriu la manera en què tractem les seues dades personals (per ex. recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de la seua informació personal) i proporciona informació sobre els seus drets com a interessat.

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER és el responsable del tractament, així com de la recollida, ús, comunicació, conservació i protecció de les seues dades personals, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, regles i polítiques internes o qualsevol normativa nacional aplicable.

 

En compliment de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (*LOPDGDD), així com el nou Reglament General (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril de 2016, per mitjà del present document, LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER informa:

 

Identitat i dades de contacte del Responsable

 

La nostra informació identificativa:

 

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER

Pot contactar amb nosaltres

 

 • Per correu postal: PLAZA DEL CORREU VELL, 6 – 46001 VALÈNCIA
 • Per e-mail: arj@acequiarj.es
 • Per telèfon: 96 3915208
 • Pàgina web: www.acequiarj.es

 

L’informem que de conformitat amb el *RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic o bé per telèfon i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets a l’empara del present Reglament quant al tractament de les seues dades personals.

 

Dades del nostre *DPO:

 

 • dpo@acequiarj.es

 

Categories de dades personals

 

Tractem les següents categories de dades personals:

 

 • Dades identificatives – nom i cognoms, DNI o equivalent.
 • Dades administratives – Raó social, direcció, dades bancàries i persones de contacte.
 • Dades de contacte – email, número de telèfon i direcció.
 • Dades digitals – cookies, adreça IP, pàgines webs i xarxes socials i altres dades accessibles públicament en Internet, etc.
 • Dades de xarxes socials – dades del perfil públic de xarxes socials de seguidors i visitants.
 • Dades empresarials –proveïdors, clients, administradors i socis.
 • Dades laborals – currículum, estudis, experiència professional i salut.
 • Dades de pagament – Compte bancari.
 • Altres dades necessàries per al tractament – per a més informació sobre la categoria de dades personals en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

Com recollim les seues dades?

 

Recollim informació sobre vosté de les següents fonts:

 

Des de la nostra web:

 • A través del formulari de Contacte.
 • A través del formulari de Treballa amb nosaltres.

 

Des d’altres eines en Internet:

 • A través de l’àrea d’accés com a regant (http://91.235.111.177:81/Account/Login)
 • A través de l’àrea de la Intranet (http://91.235.111.177/Login. aspx)
 • A través de les nostres xarxes socials.
 • A través de les nostres aplicacions per a mòbils.
 • A través de l’email a Proveïdors amb els quals ja ha existit una relació comercial prèvia.
 • A través de l’email a interessats sense relació comercial dels quals encara no tenim el consentiment explícit.
 • A través de l’email a Interessats dels quals disposem el consentiment a través dels diferents formularis de contacte.

 

Des d’altres fonts:

 • En comunicar-nos o interactuar amb vosté per telèfon, e-mail o mitjançant un altre mitjà de contacte de la nostra empresa.
 • A través del formulari de Designació de representants pro indiviso.
 • A través de la documentació per a la domiciliació del rebut de la Séquia Real del Xúquer.
 • A través de la sol·licitud de llicència d’obres.
 • A través de la sol·licitud d’autorització de desguàs.
 • A través del formulari d’instància general.
 • Sol·licitud de Reprografia.
 • Sol·licitud de Consulta.

 

Per a més informació sobre els diferents mecanismes de recollides de dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

Quant temps conservem les seues dades? (Termini de Conservació)

 

Les dades seran conservades mentre existisca una relació comercial, contractual o professional amb l’interessat i posteriorment durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals corresponents en cada cas. Sense perjudici de l’anterior, es conservaran mentre siguen necessaris per al tractament i l’interessat / interessada no sol·licite la seua supressió.

 

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes fiscals, els llibres de comptabilitat i altres llibres registres obligatoris segons la normativa tributària que procedisca (IRPF, IVA, *IS, etc.), així com els suports documentals que justifiquen les anotacions registrades en els llibres (inclosos els programes i arxius informàtics i qualsevol altre justificant que tinga transcendència fiscal), han de conservar-se, almenys, durant el període en què l’Administració té dret a comprovar i investigar i en conseqüència, a liquidar deute tributari, segons els Articles del 66 al 70 de la Llei General Tributària, serà de 4 anys.

 

Quant a Documentació comptable i fiscal, a efectes mercantils, llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats a partir de l’últim seient realitzat en els llibres, excepte el que s’establisca per disposicions generals o especials, aquesta obligació mercantil s’estén tant als llibres obligatoris (ingressos, despeses, béns d’inversió i provisions), a més de la documentació i justificants en què se suporten les anotacions registrades en els llibres (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.), segons l’Article 30 del Codi de Comerç, serà de 6 anys.

 

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER, complint la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i les seues respectives disposicions de desenvolupament, així com a la normativa autonòmica en aquestes matèries, manté un arxiu electrònic únic, tal com se sol·licita en l’Article 17 d’aquesta llei.

 

Per a més informació sobre la conservació de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

A qui cedim les seues dades?

 

Depenent de la finalitat del tractament, es podrien cedir o tractar les seues dades personals a diferents categories de destinataris:

 

 • Col·laboradors o Professionals externs (Assessor fiscal i comptable, …)
 • Administracions públiques (Administracions públiques que els utilitze en l’exercici legítim de les seues competències)

 

De tota manera, cedim les seues dades només en la mesura en què siga estrictament necessari i en la forma que es requereix per a dur a terme les finalitats descrites en aquesta política de privacitat i únicament a entitats amb les quals hem signat acords protegint els seus drets i llibertats en relació amb les teues dades personals, aquestes entitats i/o professionals considerats com a Encarregats del Tractament es regiran pel que es disposa en l’Art. 28 del *RGPD i aquesta entitat s’encarrega que prenguen totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb l’Art. 32 del present *RGPD.

Per a més informació sobre la cessió a tercers de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

On tractem les seues dades?

Amb la finalitat de dur a terme la nostra activitat, la prestació dels nostres serveis, tractem les seues dades personals d’acord amb les condicions establides en aquesta política de privacitat dins de la Unió Europea (UE).

 

Per a més informació sobre on tractem les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

Que finalitats tractem les seues dades?

 

Les seues dades es recaptaran per a les operacions de tractament rellevants per a les següents finalitats:

 

Finalitats pròpies dels elements de la nostra web:

 • Formulari de Contacte:
  • Rebre informació de contacte o altres sol·licituds realitzades per vosté.
 • Formulari de *Trabaja amb nosaltres:
  • Incorporació de currículums a la nostra borsa d’ocupació.
 • Àrea de regants:
  • Gestió de l’àrea de Regants.
 • Àrea d’Intranet:
  • Gestió de l’intranet.
 • Tractament específic en xarxes socials (veure apartat xarxes socials)
 • En el cas d’interessats dels quals no disposem el consentiment explícit, aquest se sol·licitarà via email per a poder continuar mantenint la comunicació.

Finalitats generals de la nostra activitat:

 • Rebre informació de contacte o altres sol·licituds realitzades per vosté a través de qualsevol dels nostres canals de comunicació.
 • Resoldre les sol·licituds d’obra o desguàs.
 • Atendre la sol·licitud de designació de representants pro indiviso.
 • Atendre les sol·licituds presentades com a instàncies generals o altres sol·licituds genèriques.
 • Tasques administratives derivades de les activitats de la comunitat de regants.
 • Comunicació d’incidències o altres qüestions relacionades amb la seua parcel·la / séquia.
 • Publicació de fotografies obtingudes en els esdeveniments realitzats o de personal relacionat amb nosaltres.

Per a més informació sobre les finalitats del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment de manera gratuïta exercitant els seus drets, dirigint la seua petició per escrit i degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu, en la nostra adreça PLAZA DEL CORREU VELL, 6 – 46001 VALÈNCIA o per correu electrònic en l’adreça arj@acequiarj.es, per a una informació més detallada sobre l’Exercici dels seus drets pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

Per què podem tractar les seues dades? (Legitimació)

 

L’ús de les seues dades en les condicions anteriorment descrites està permés per la normativa de protecció de dades europea i espanyola de conformitat amb les següents bases jurídiques:

*Art.6. *RGPD

 • L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics
 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

 

Per a més informació sobre la base jurídica del tractament de les dades en el desenvolupament de la nostra Activitat, pot consultar el nostre Registre d’Activitats.

 

Què i quins són els seus drets?

 

La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el Responsable del tractament els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades

 

Qualsevol interessat-a té el Dret al fet que se li facilite Abans que les seues dades siguen recollits, d’una informació bàsica en un primer nivell, de forma resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en el qual es recullen les seues dades personals i, d’altra banda, que se’t remeta la resta de la informació, en un mitjà més adequat per a la seua presentació i compressió.

 

La informació a facilitar per capes o nivells seria la següent:

 

Informació 1a Capa

 

 • La identitat del Responsable del Tractament.
 • Quines dades seran tractats.
 • Amb quina finalitat.
 • On i com han sigut obtinguts.
 • La base jurídica del tractament.
 • Si es comunicaran, cediran o seran tractats per tercers.
 • La referència al procediment d’Exercici dels Drets.

 

Informació 2a Capa

 

 • Dades de contacte del responsable. Identitat i dades del representant (si existira). Dades de contacte del delegat de protecció de dades (si existira).
 • Descripció ampliada dels fins del tractament. Terminis o criteris de conservació de les dades. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.
 • Detall de la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interés públic o interés legítim. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.
 • Destinataris o categories de destinataris. Decisions d’adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.
 • Com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, i la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l’Autoritat de Control.

 

 

(El següent quadre indica quins són els seus drets).

 

Dret d’accés

Per conèixer quines de les seues dades estan sent tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si les van a comunicar o les han comunicades a algú

Dret de rectificació

Per modificar aquelles de les seues dades inexactes o incompletes

Dret de cancel·lació

Per cancel·lar les seues dades inadequades o excessives

Dret d’oposició

Per evitar que es tracten les seues dades o que deixen de tractar-se encara que només en els supòsits que establix la llei

Dret de limitació del tractament

Per sol·licitar que es suspenga el tractament de dades en els supòsits que establix la llei.

Dret a la portabilitat de les dades

Per poder rebre les seues dades facilitades en un format electrònic estructurat, d’ús habitual i poder transmetre’ls a altre Responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades

Amb la finalitat de què no es prenga una decisió sobre vostè que produïsca efectes jurídics o l’afecte, basada només en el tractament de les seues dades.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 

 • El seu exercici és gratuït.
 • Pot exercitar els drets directament o per mitjà d’algun representant legal.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan siga possible, llevat que l’interessat sol·licite que siga d’una altra manera.
 • Abans d’exercir els seus drets, hem d’identificar-li per a protegir les seues dades personals contra intents fraudulents.
 • La seua sol·licitud serà resolta en el termini d’un mes.
 • El responsable està obligat a informar-lo sobre els mitjans per a exercitar aquests drets. Aquests mitjans han de ser accessibles i no es pot denegar aquest dret pel sol motiu que optes per un altre mitjà.
 • Si el responsable no dona curs a la sol·licitud, informarà i a tot tardar en un mes, de les raons de la seua no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

 

Si desitja exercir qualsevol dels drets descrits, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre Delegat de Protecció de Dades:

 • Per adreça postal:

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER

Att. Delegat Protecció de Dades

PLAZA DEL CORREU VELL, 6 – 46001 VALÈNCIA

 

 • Per correu electrònic en l’adreça: dpo@acequiarj.es

 

L’informem que de conformitat amb el *RGPD en el seu article 37.1 recull l’obligatorietat de la designació d’un Delegat de Protecció de Dades al qual podrà dirigir-se per correu electrònic a l’adreça indicada i davant el qual podrà dirigir totes les qüestions, dubtes, suggeriments o per a l’exercici dels seus drets degudament identificat mitjançant algun document acreditatiu a l’empara del present Reglament quant al tractament de les seues dades personals.

 

Autoritat de Control

Si desitja plantejar una reclamació en relació amb el tractament de les seues dades per part de LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

Cookies

 

Les cookies són arxius que es descarreguen en el teu ordinador per a recopilar informació de registre d’Internet estàndard i informació sobre hàbits de navegació. Aquesta informació s’usa, per exemple, per a rastrejar l’ús de visitants del lloc web i recopilar informes estadístics sobre l’activitat del lloc web.

 

Pots configurar el teu navegador perquè no accepte cookies. No obstant això, algunes cookies de primera part són necessàries per a permetre que la sessió de l’usuari del lloc web use els nostres serveis.

 

Per a més informació, visite la Política de Cookies del lloc web.

 

Xarxes socials

 

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara: LinkedIn i Twitter sent la finalitat del tractament de dades personals les establides dins de les condicions afectes al servei. En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associats a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte. LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER recorda que ha de conéixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en els quals estiga registrat en llaures a evitar compartir informació no desitjada.

Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

 

En el cas que el registre a determinats serveis s’efectuara mitjançant dades personals associats a un compte d’usuari, s’informa que compartirà determinada informació continguda en el seu compte.

Les finalitats de les dades recollides en les diferents xarxes socials són:

 • Presencial sense tractament de dades personals.

En relació amb *LinkedIn, quan un usuari publica el seu perfil com a professional, tindrem accés a les dades públiques incorporades per aquest en aquesta xarxa social. A més, podrem comunicar-nos amb ells a través d’aquesta. La política de privacitat que regeix en aquesta xarxa social es pot consultar en el següent enllaç: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=es_es

 

En relació a Twitter, quan un usuari segueix el nostre perfil punxant el botó “Seguir”, es tindrà accés a la pàgina de perfil de les persones que ho segueixen, concretament, el nom d’usuari, fotografia (en cas que l’usuari haja posat una fotografia en el perfil), i comentaris o “Tuits” o respostes realitzades per l’usuari o per uns altres esmentant-lo a aquest, així com a la resta de la informació que s’haja publicat en el perfil de l’usuari com per exemple usuaris als quals se segueix, als seus seguidors o als favorits del perfil. Les dades dels usuaris que segueixen en Twitter al nostre perfil s’utilitzen únicament per a gestionar i respondre els “Tuits” o missatges que s’intercanvien entre tots dos. La política de privacitat que regeix en aquesta xarxa social es pot consultar en el següent enllaç: https://twitter.com/privacy

 

Aplicacions Mòbils

Els usuaris que ho desitgen poden descarregar i instal·lar programari de l’aplicació per a mòbils de LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER, sent aplicables per a l’ús d’aquestes, les mateixes condicions que per a la resta de serveis en els quals es recapten dades personals mitjançant l’accés i navegació des d’aquesta aplicació. L’aplicació pot recaptar dades personals pròpies de la descàrrega i de la utilització d’aquesta: IP de connexió, ubicació, geolocalització, a més de dades recaptades a través de la cambra o formularis dins de l’aplicació. Per a la comunicació amb aquestes aplicacions, s’utilitzarà el sistema conegut com *PUSH.

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER no es fa responsable de la informació personal recaptada per tercers intervinents: fabricants de dispositius, desenvolupadors, prestadors de serveis de descàrrega…

Actualment les aplicacions que tenim actives en les diferents plataformes són:

–             “SÉQUIA REAL DEL XÚQUER” la finalitat del qual és la consulta d’informació de les seues parcel·les, la consulta del consum dels seus comptadors, gestionar els torns de reg a la seua parcel·la, gestió dels permisos de les seues parcel·les, consulta de la seua informació personal i dades d’accés.

En totes les nostres aplicacions, si es requereix alguna dada per part de l’usuari, s’indicarà en el formulari el tractament de dades corresponent.

Sol·licitud de Baixa

Per a sol·licitar la baixa de qualsevol servei en el qual estiga donat d’alta, l’informem que pot exercitar el dret de cancel·lació o oposició al tractament de les seues dades dirigint-se a PLAÇA DEL CORREU VELL, 6 – 46001 VALÈNCIA o enviant un missatge al correu electrònic dpo@acequiarj.es, amb l’assumpte SOL·LICITUD DE BAIXA i indicant les seues dades i l’adreça d’email amb la qual està donat d’alta. Respondrem a la seua sol·licitud indicant l’estat d’aquesta o si precisem més informació sobre aquest tema.

Menors

 

L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seues dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.

Si desitja usar els nostres serveis a través de la web i tens 14 anys o menys, necessitarem el consentiment del seu tutor legal per a emmagatzemar les seues dades, en cas que no el tinguem, podrem bloquejar o eliminar-lo.

Seguretat

 

LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER adopta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Actualitzacions

Mantenim la nostra política de privacitat sota revisió i podem canviar-la ocasionalment (principalment per a complir amb les pràctiques legals i de protecció de dades).

 

Les versions actualitzades es publicaran en la nostra pàgina web.

 

Legislació Aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest web *site, així com les relacions que pogueren derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que poguera suscitar-se entre l’usuari i LA SÉQUIA REAL DEL XÚQUER per l’ús d’aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment d’aquestes als Jutjats i Tribunals de València, Espanya.

 

Última Actualització: 27 de Març de 2023

 

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL