Arxiu

Lligalls, llibres, impresos, fotografies, mapes i plans que documenten la història viva de la Séquia Reial de Xúquer. Tot això al teu abast.

Contacte Arxiu

Telèfon: 96 3915208

Email: Formulari de contacte

Horari:  Dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 h

Què trobaràs en l’arxiu?

La Séquia Reial del Xúquer disposava de dos arxius: un existent en la Casa del Rei d’Antella i un altre en la seu de la Comunitat en València, Plaza del Correu Vell nº6.

En 1990 se unificaren creant un únic arxiu que es troba en la seu de València.

El patrimoni documental de la Séquia Reial del Xúquer està integrat per, aproximadament, 390 caixes, 1.700 lligalls, llibres, impresos, fotografies, mapes i plànols.

Què oferim?

  • Consulta
    • Presencial, telefònica i per correu electrònic
  • Reprografia
    • Reproducció digital sempre que l’estat de conservació així ho permeta, omplint un formulari de sol·licitud. La documentació sol·licitada serà lliurada pel personal de l’arxiu.

Normes d’ús

Utilitzar llapis de grafit. No es permet l’ús de plomes estilogràfiques, bolígrafs, retoladors o similars.

Els usuaris podran utilitzar els seus ordenadors portàtils i els seus dispositius d’emmagatzemar (USB o discs portàtils) respectant en tot moment la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Consulta el nostre catàleg

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL