Blog : Nomenament de D. Antonio Costa Magraner, com a President de Séquia Reial del Xúquer

En la sessió extraordinària de Junta de Govern de 24 d’abril de 2018, amb motiu de la defunció de D. Juan José Duart Blay, President de la Séquia Reial del Xúquer, i en compliment de l’establert en les Ordenances de la Comunitat i en el Reglament de Domini Públic Hidràulic, D. Antonio Costa Magraner, que ocupava el càrrec de Vicepresident, va tomar possesió de la Presidència de la Junta de Govern i de la Comunitat, sent ratificat en el càrrec en la sessió extraordinària de Junta General celebrada el dia 26 de juny.

Nombramiento de D. Antonio Costa Magraner, como Presidente de Acequia Real del Júcar.Antonio Costa Magraner també ostenta els càrrecs de Diputat Titular per Alzira i President de la mateixa Junta Local.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL