Inversions

Una gran inversió que proporcionarà una major eficiència del reg.
Inversions realitzades i estimació d’inversions pendents en les obres de modernització.

Xarxa en Alta

Inversió executada: 100 milions de €. Esta obra beneficia també l’abastiment de València i la seua àrea metropolitana.

Xarxa de Transport

(Des de la Xarxa en Alta fins la capçalera).- Inversió executada segons el pressupost de licitació: 28,5 milions de €.

Veure Inversions en Xarxa de Transport
Xarxes de Transport P. Licitació
2.1-8-22-32 4.000.000,00 €
2.2 y 2.3_6_9 3.030.750,32 €
20_30 9.534.699,40 €
 24 140.000,00 €
1B-1C-11-16-34 6.866.715,33 €
14-15 3.742.281,13
23 1.270.590,57
TOTAL 28.585.036,75 €

Inversió pendent estimada per les 29 xarxes de transport que queden per executar 37,50 milions d’euros.

Xarxes de distribució

(Des de la capçalera fins la parcel·la). Executats 20 sectors

Estan executades les xarxes de distribució del sectors 1B, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32 i 34. El pressupost total d’estos 20 sectors segons el pressupost de licitació  és de 72 milions d’euros.

Veure Inversions en Xarxa de Distribució
Xarxes de distribució P. Licitació (€)
1B

4.568.555,40 €

2

3.568.368,65 €

6

3.837.557,09 €

8

4.311.798,60 €

9

6.196.451,88 €

11

3.326.052,28 €

16

4.519.951,99€

20

4.918.800,86 €

22

3.701.658,43 €

30

4.352.460,13 €

32

3.079.276,71 €

34

2.684.393,35 €

10-18-19

7.432.635,03 €

23-24

5.195.815,40 €

7_14

6.879.037,36 €

15

4.154.606,57 €

1C

2.862.725,51€

TOTAL 75.590.145,24 €

L’import estimat del pressupost de licitació per a la modernització dels 25 sectors pendents és d’al voltant de 120 milions d’euros per a les RR.TT, RR. DD i capçals.


Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL