Avantatges i beneficis

Un estalvi d’aigua sense precedents i un gran exemple de sostenibilitat ambiental.

Les obres de modernització dels regadius tradicionals del Xúquer, no només beneficien les comunitats de regants integrades en USUJ, sinó que generen nous recursos necessaris per a complir las previsions del Pla Hidrològic del Xúquer en matèria de medi ambient i d’atenció a las demandes d’altres usuaris distints d’USUJ, per això estes actuacions compten amb el recolzament de tots els usuaris del sistema.

D’acord amb el que disposa l’article 20 del Pla Hidrològic del Xúquer (Cicle 2015-2021), els recursos generats amb estalvis procedents de la modernització poden destinar-se a:

  • El Parc Natural de l’Albufera, al que es preveu destinar fins 30 Hm3/any procedents de l’assignació actual de la Séquia Reial del Xúquer i Séquia Particular d’Antella a mesura en què es vaja realitzant la modernització prevista dels seus regadius.
  • L’abastiment de les poblacions de la Ribera, per al qual s’arreplega una reserva de 21,5 Hm3/any dependent de la generació de nous recursos disponibles.
  • L’abastiment actual i futur de València i la seua àrea metropolitana, per al qual es reconeix una reserva de 31,5 Hm3/any depenent també de la generació de nous recursos.
  • Els usuaris de l’àrea del Vinalopó-Alacantí i la Marina Baixa, als que podran destinar-se els estalvis procedents de la modernització de caràcter excedentari.

Màquina d’una de les capçaleres de reg per degoteig.

La modernització de la Séquia Reial del Xúquer es un exemple de sostenibilitat ambiental perquè:

 

  • Genera un important estalvi d’aigua en un sistema deficitari como és el Xúquer. A més, este estalvi permet reduir la freqüència de les sequeres al reduir-se el consum global de sistema i poder guardar més aigua en els embassaments en anys humits.
  • Permet la reducció de l’aportació de fertilitzats al millorar-se l’eficiència de l’adobat mediant la fertirrigació. Especialment destacat és l’estalvi de nitrogen per situar-nos en una zona vulnerable a la contaminació de les aigües subterrànies. S’estima que una vegada finalitzada la modernització s’aconseguirà una reducció de l’aportació de nitrogen d’un 40%, al voltant de 1.500 tones anuals (equivalent a 7.000 tones de sulfat amònic).
  • Es reduix l’aplicació d’herbicides, ja que les herbes només creixen en la zona mullada i per tant cal tractar menys superfície i amb menor freqüència.
  • S’ha constatat que es reduix el número de parcel·les sense cultivar al resultar més còmoda i rendible l’explotació dels cultius amb el que es minimitza l’efecte negatiu de les parcel·les abandonades que son un focus de plagues i malalties.
  • S’incrementa l’absorció de CO2 pels cultius, el que contribuix a reduir la quantitat de gasos d’efecte hivernacle. Segons un estudi de l’IVIA en reg per degoteig s’incrementa fins un 30% l’absorció de CO2 pels cultius.
  • No es consumix energia en la pressurització necessària per al reg. Las característiques de la modernització de la Séquia Reial del Xúquer, permeten el reg a pressió sense necessitat de consum energètic en pressurització. La pressió s’aconseguix per l’altura de la bassa de capçalera, es tracta de pressió neta i natural.
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL