Blog : Els regants del Xúquer demanen participar en l’elaboració del Pla Especial de l’Albufera

La Federació Valenciana de Comunitats de Regants, les Comunitats de Regants dels rius Xúquer i Turia i les Associacions Agràries AVA-ASAJA i la Unió de Llauradors i Ramaders, han firmat el document que adjuntem en què sol·licitem participar en l’elaboració del “Pla Especial de l’Albufera” que s’està elaborant per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València.

Este Pla Especial estava previst en el Pla Hidrològic del Xúquer i s’han iniciat els treballs entre les tres administracions sense donar participació, fins ara, a les Comunitats de Regants que són les que, amb les seues aportacions d’aigua, han creat i mantingut este espai natural tan emblemàtic.

Los regantes de Júcar piden participar en la elaboración del Plan Especial de la Albufera

 

En l’escrit traslladem a les administracions la preocupació dels regants per les peticions desmesurades d’aportacions d’aigua al llac que es fan des d’alguns sectors, quan el problema de l’Albufera no és de quantitat d’aigua sinó de qualitat pels abocaments que encara li arriben.

Assenyalem com l’origen del problema els abocaments sense depurar que encara arriben al Parc Natural i l’acumulació de contaminants en els sediments i plantegem com a solució l’eliminació total d’abocaments sense depurar i el dragat del llac. Ens queixem perquè des d’algunes associacions ambientalistes i des d’algunes administracions es posa l’atenció exclusivament en portar més aigua al llac i no en resoldre el problema de fons que és la contaminació que hi arriba i la que hi ha acumulada en els sediments des de fa molts anys.

Els regants denunciem que està expressament prohibit en la legislació espanyola l’ús d’aigua per a la dilució de contaminants que és el que es pretén amb les peticions tan exagerades d’aportacions hídriques que semblen desconèixer l’escassesa d’aigua.

Destaquem en el document l’escassesa de recursos hídrics tant en el Sistema Xúquer com en el Túria. El Pla Hidrològic actual quantifica el dèficit actual del Xúquer en 195 Hm3 anuals que, probablement, anirà incrementant-se amb la reducció de recursos en els rius com a conseqüència del canvi climàtic.

Els firmants de l’escrit pretenem sensibilitzar les administracions del fet que cada vegada hi ha menys aigua i que te que utilitzar-se de la manera més eficient possible i amb racionalitat. Si s’utilitza l’aigua per a diluir els abocaments en lloc de depurar-los no es resol el problema de l’Albufera i es posen en perill els regadius del Xúquer i del Túria.

Si totes les Administracions compliren amb les inversions necessàries per a modernitzar regadius estalviant aigua i per a fer depuradores que aportaren aigua amb la qualitat necessària el futur de l’Albufera i de l’Aigua en la Comunitat Valenciana, seria millor.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL