Blog : Labors de manteniment de la bassa de la Xarxa en Alta

Del 4 a l’11 de gener es van fer treballs de manteniment de la bassa de la Xarxa en Alta.
Aquests treballs es realitzen cada 3 o 4 anys i consisteixen en la neteja d’aquesta, la retirada de fang i la revisió de tots els elements.
Enguany ha sigut necessari retirar una gran quantitat de petxines de clòtxina zebra acumulades en la bassa.

Monton clòtxina zebra

Aquestes petxines arriben a la bassa des de l’embassament de Tous. La clòtxina zebra és una espècie invasora que s’ha estés pel Xúquer i que està generant molts problemes en les infraestructures hidràuliques.
En 2015 detectarem la presència d’aquest bivalve en les nostres infraestructures i realitzarem un tractament de xoc per a eradicar-lo. Des de llavors realitzem tractaments periòdics per a evitar que aquest bivalve colonitze les nostres canonades. Amb aquests tractaments estem aconseguint mantindre la nostra xarxa lliure de clòtxina zebra i evitar problema de funcionament en el reg a pressió.

Neteja bassa

Bassa neta i omplint-se
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL