Blog : Fenacore
Fenacore

La Séquia Real va exercir un paper determinant en la creació de la Federació Nacional de Comunitats de Regants (FENACORE). Fou Rafael Tasso Izquierdo, secretari de la Séquia, qui va recórrer Espanya per a contactar amb altres entitats de reg davant del perill que la burocràcia franquista integrara les comunitats de regants en l’estructura sindical de l’Estat. Així, el 3 de juliol de 1953 va convocar una reunió a Madrid per a discutir els problemes comuns a totes les institucions de reg espanyoles. Fou el primer pas cap a la constitució de la federació, reconeguda per ordre ministerial dos anys després.

A l’estiu de 1958, la Delegación Nacional de Sindicatos, partidària de que les comunitats de regants foren desarticulades i substituïdes per les Hermandades Sindicales de Labradores, va sol·licitar la il·legalització de la federació. No obstant això, FENACORE va fer valdre el pes d’una histórica tradició de gestió col·lectiva del reg i va aconseguir garantir la pervivència legal de les comunitats de regants a Espanya.

Fenacore 1958

Fotografia principal: 1956, abril. Junta General FENACORE en el Circulo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid. A.A.R.J. Fotografia Àlbum III

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL