Estatuts

Ordenances per al règim i govern de la Séquia Reial del Xúquer.
En l’actualitat la Séquia Reial del Xúquer es regeix per la Llei d’Aigües, els seus Reglaments i per les seues Ordenances redactades i aprovades pels seus usuaris que compten amb l’aprovació administrativa de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Les ordenances vigents van ser aprovades per Reial Orde de 2 d’abril de 1845 i modificades en part per Reial Orde de 2 de desembre de 1921, Reial Orde de 14 de maig de 1924, Orde Ministerial de 18 d’octubre de 1950, Orde Ministerial de 22 d’abril de 1982 i Resolucions de la Comissaria d’Aigües de 10 de març de 1992 i 23 d’abril de 1998.

En orige les Ordenances de la Séquia Reial del Xúquer eren un conjunt de normes fonamentals promulgades pel rei a petició dels usuaris i només podien ser revocades pel monarca. Les Ordenances reials no eren les úniques disposicions que reglamentaven el funcionament de la Séquia Reial, però si la norma bàsica. Obtindre el consens necessari per a elaborar un nou codi de reg sempre ha sigut una tasca àrdua, la qual cosa explica la seua vigència durant prolongats períodes de temps. Així la Séquia Reial només ha tingut quatre ordenances diferentes al llarg dels seus més de set segles d’història: les de 1350, 1620 , 1845 i 1998.

Estatuts de la Séquia Reial del Xúquer

Les Ordenances de 1350, complementades per altres normes de rang inferior, dret consuetudinari, acords del Consell General i decisions dels sequiers reials, continuaren sent vàlides per a guiar el funcionament de la Séquia Reial fins a la segona meitat del segle XVI.

Les Ordenances de 1620, són les primeres conservades en l’Arxiu de la Comunitat. Van ser atorgades pel rei Felip III, per Privilegi de 12 de maig de 1620, donat a Aranjuez, encara que corresponden a una còpia de 1752. En l’Arxiu figuren les disposicions de la Visura de 7 de desembre de 1618, redactades pel jutge visitador de la mateixa Sr. Marco Antonio Cisternes.

Les “Ordenances per al govern i direcció de la Séquia Reial del Xúquer i ús de les seues aigües” de 1845 es van redactar​ després  de  diversos projectes en 1820 ,1838 i 1842, per les convulsions polítiques i canvis de règim de la primera meitat del segle XIX, aquestes substituirien a les  Ordenances de 1620.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL