Concessions

La Séquia Real del Xúquer és titular de dues concessions d’aigua que li atorguen el dret a l’aprofitament de 215´076 Hm³/ any dels quals 200,566 Hm³/any es destinen al reg de 20.663,81 Ha de  terres de cultiu i 14,51 Hm³/any es destinen al Parc Natural de L’ Albufera.

La Séquia Real del Xúquer és titular de dues concessions d’aigua:

La Séquia Real del Xúquer és titular de dues concessions d’aigua que li atorguen el dret a l’aprofitament de 215´076 Hm³/any dels quals 200,566 Hm³/any es destinen al reg de 20.663,81 Ha de  terres de cultiu que s’estenen al llarg de 20 termes municipals donant servei a més de 25.000 usuaris i 14,51 Hm³/any es destinen al Parc Natural de L’ Albufera.

Concessió Principal

El 27 de Març de 1931 es va ordenar la inscripció a favor de la C.R. SÉQUIA REAL DEL XÚQUER de l’aprofitament d’un cabal de 34.500 l/s d’aigües del riu Xúquer derivades per l’Assut d’Antella, adquirit per concessió del rei Jaume I. La inscripció es va practicar amb el núm. 21.456 en l’antic Registre d’Aprofitaments d’Aigües Públiques.

Per resolució de la CHJ de 21 de Novembre de 2011 (Expedient 1999RC0002) es va modificar l’aprofitament anterior fent constar l’existència d’una nova presa amb una bassa d’acumulació a l’eixida del *Tunel de l’Escala, fixant un volum màxim anual de 212,03 Hm³/any amb destinació al reg de 20.358,34 Ha. L’aprofitament modificat va quedar inscrit en l’actual Registre d’Aigües Públiques.

Per resolució de 23 de Novembre de 2020 (Expedient 2020RC0005) la CHJ va revisar d’ofici la concessió d’aigües a causa de la modernització de 5.249 Ha en els sectors 1, 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 22, 24, 30, 32 i 34 amb el consegüent estalvi de 12,36 Hm³ en elevar-se l’eficiència del reg.

La concessió va ser modificada mantenint un volum màxim anual de 212,03 hm³ dels quals 199,67 hm³ van quedar destinats al reg de 20.358,34 ha i 12,36 hm³, procedents de l’estalvi obtingut amb la modernització, van quedar destinats al Parc Natural de L´Albufera com a aportacions ambientals. Aquest volum és derivat pels mateixos punts de presa (Assut d’Antella i Túnel de l’Escala de Tous) i conduït a l’Albufera a través de les séquies i infraestructures de la Séquia Real del Xúquer en coordinació amb la Conselleria que siga competent en cada moment al Parc.

L’any 2021 es va iniciar un nou procediment de revisió d’ofici de la concessió expediente 2021RC0002 amb motiu de l’increment de la superfície de reg per degoteig després de la posada en servei dels Sectors 1C d’Antella, 10 de *Alcudia i 23 d’Algemesí.

A conseqüència d’aquesta nova revisió, la concessió de la *ARJ ha quedat de la següent manera:

–           199,10 Hm³ per a reg de 20.553,11 Has de les quals consten modernitzades 5.927,21 Has. Aquesta superfície inclou 194,77 Has corresponents al Sector 1.C anteriorment inclòs en la superfície de la concessió de la Séquia Particular d’Antella.

–           14,51 Hm³ amb destinació a l’Albufera.

 

A mesura en què la modernització avance i es produïsquen més estalvis d’aigua amb la posada en servei de nous sectors de reg per degoteig s’aniran rebaixant els volums de la concessió destinats a reg i incrementant-se les aportacions ambientals al Parc Natural.

Concessió d’aigües a través de la Séquia Particular d’Antella

Des de temps immemorial les terres d’Antella s’han vingut regant amb aigües del Xúquer a través de la Séquia Particular d’Antella, també coneguda com *Sequieta, que prenia l’aigua del riu Xúquer des del seu propi Assut.

Per conveni formalitzat en Escriptura Pública de 22 de desembre de 1867 autoritzada pel Notari de València D. Manuel Atard Llobell (Protocol 14339. Arxiu del Regne) la Séquia Particular d’Antella va quedar annexionada a la Séquia Real del Xúquer i tots els drets d’ús i aprofitament de les aigües del riu Xúquer de la Séquia Particular es van traspassar a la Séquia Real.

Es tracta d’un aprofitament d’aigües del riu Xúquer que es deriven de l’Assut situat en els termes de Sumacárcer i Antella a través de la Séquia Particular d’Antella. Aquest aprofitament va ser adquirit per prescripció i ha sigut objecte de revisió per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l’expedient 2005R21488 fixat un volum màxim anual de 1,466 Hm³ per a reg de 110,70 ha

 

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL