Concessió

La Séquia Reial del Xúquer té dret a l’aprofitament de 214,2 Hm3 /any d’aigua del Riu Xúquer per al reg de 20659,66 hectàrees.

La Séquia Real del Xúquer és titular de dues concessions d’aigua:

  1. La concessió principal revisada l’any 2011 amb un volum màxim anual de 212,03 *Hm3 per al reg de 20.358 Has, amb un termini de vigència fins a l’any 2061.
  2. La concessió de la Séquia Particular d’Antella que és objecte de tramitació en un expedient separat (2005R21488) encara pendent de resolució. Respecte a aquesta concessió, la confederació ha proposat un volum màxim anual de 2.411.694 *Hm3, tenint en compte la superfície *regable existent de de 297,74 Ha, la dotació de 4.050 m3/Ha/any i l’eficiència de la xarxa de reg de 0,5.

Concessió d’aigües del riu Xúquer a derivar de l’Assut d’Antella i del Túnel de l’Escala de Tous. (Expedient 1999RC0002)

La Séquia Reial del Xúquer té dret a l’aprofitament de 212.030.000 m3/año d’aigua del Riu Xúquer per al reg de 20.358,34 hectàrees de terres de cultiu en 20 municipis diferents, donant servici a prop de 25.000 usuaris. La concessió ha sigut objecte de revisió l’any 2011.

Característiques de la concessió

SECCIÓ: A
CLAU: 998/1999 /referència local: 1999RC0002)
CORRENT: Ríu Xúquer a través de la Séquia Reial del Xúquer
TERMINI: 01 de gener de 2061
VOLUM MÀXIM ANUAL (m3/any): 212.030.000
CABAL MÀXIM INSTANTANI (l/s): 49.500
– Captació 1: 15.000
– Captació 2: 34.500

Lloc

NºCAPT TERME PROVÍNCIA FINCA POLÍGON PARCEL·LA
1 Alzira Valencia La Escala 65 162
2 Antella Valencia Antella 509 9004

Fus

30

Coordenades

NºCAPT X (UTM) Y (UTM)
1 708.419 4.336.636
2 708.091 4.328.691

Titular

Titular DNI/CIF
C.R. Séquia Reial del Xúquer Q4667007A

Classe de aprofitament

Cultius Total (Has)
Hortalisses 2.265,12
Cítrics + fruiters (*) 13.586,85
Arrossers 4.506,37
TOTAL REGABLE 20.358,34 Has
Improductiu 4.008,32
TOTAL 24.366,66 Has

 

*De la superfície regable amb cítrics+fruiters, 6.300 Has. estan a punt de pertànyer al àmbit de superfície regable considerada modernitzada.

Títol, termini, autoritat

27-03-1931: Concessió Rei Jaume ( i els seus successors, confirmada per la Reial Ordre a la Comunitat de regants Séquia Reial del Xúquer. Resolució del Excmo. Sr. President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb data 21 de novembre de 2011.

Concessió d’aigües a través de la Séquia Particular d’Antella (Expedient 2005R21488)

Des de temps immemorial les terres d’Antella s’han vingut regant amb aigües del Xúquer a través de la Séquia Particular d’Antella, també coneguda com Sequieta, que prenia l’aigua del riu Xúquer des del seu pròpia Assut.
Per conveni formalitzat en Escriptura Pública de 22 de desembre de 1867 autoritzada pel Notari de València D. Manuel Atard Llobell (Protocol 14339. Arxiu del Regne) la Séquia Particular d’Antella va quedar annexada a la Séquia Reial del Xúquer i tots els drets d’ús i aprofitament de les aigües del riu Xúquer de la Séquia Particular es van traspassar a la Séquia Real.
Es tracta d’un aprofitament d’aigües del riu Xúquer de 655 l/s que en l’actualitat es deriven de l’Assut situat en els termes de Sumacárcer i Antella a través de la Séquia Particular d’Antella. Este aprofitament va ser adquirit per prescripció i està sent objecte de revisió per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l’expedient 2005R21488 per a reg de 301.32 ha.

La xarxa de reg tradicional

El Canal Principal de la Séquia Reial del Xúquer, presa les seues aigües en l’assut d’Antella en el riu Xúquer i després de més de 54 km. de recorregut desaigua en la séquia d’Albal, a través de la qual aboca els seus sobrants a l’Albufera. D’ella deriven nombroses séquies que al seu torn ramifiquen en una espessa xarxa de séquies de distribució per a regar una àmplia zona de cultius de cítrics i fruiters, hortes d’hortalisses i arrossars. Actualment una vegada que la Séquia Reial del Xúquer creua el Riu Magre, les cues de reg, els sobrants, l’aigua de la nit, van a desaiguar als arrossars que es troben en els termes municipals d’Albalat, Algemesí, Sollana, Silla i Albal, en l’entorn del llac de l’Albufera.

La xarxa de reg modernitzada

La Séquia Reial del Xúquer està immersa en un procés de modernització del seu reg. Junt a la xarxa de reg tradicional la Séquia Reial del Xúquer disposa d’una xarxa de reg modernitzada que s’estructura en tres parts: Xarxa en Alta, Xarxa de Transport fins als capçals de reg, Xarxa de distribució fins parcel·la segons s’exposa en l’apartat de Modernització.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL