Tràmits

Posem a la teua disposició documents PDF omplibles per a la realització de sol·licituds a la Séquia Reial del Xúquer.
A continuació pots trobar diferents documents oficials de la Séquia Reial del Xúquer per a la realització de sol·licituds.

Serveis al Regant

Instància general (PDF)

Model general de sol·licituds a la Séquia Reial del Xúquer.

Orde de domiciliació (PDF).

Autorització i dades de cobrament per a gir bancari.

Sol·licitud d'autorització de desaigüe(PDF).

Concessió de dret a aqüeducte pels llits de la Séquia Reial del Xúquer.

Sol·licitud d' alta servici per degoteig (PDF).

Sol·licitud per a donar-se d’alta en reg a degoteig.

Sol·licitud de llicència d'obra (PDF)

Concessió de dret a aqüeducte pels llits de la Séquia Reial del Xúquer.

Designació representants pro indivís(PDF)

Autorització d’una representació per part de diferents copropietaris.

Sol·licitud de reclamacions per danys (PDF)

Sol·licitud de reclamacions per danys en la propietat

Fitxa d'instalació de reg per degoteig (PDF)

Fitxa d’instalació de reg per degoteig

Serveis de Documentació

Sol·licitud de reprografia (PDF)

Realització de reprografies en la Biblioteca i Arxiu de la Séquia Reial del Xúquer.

Sol·licitud de consulta (PDF)

Accés a documentació històrica de l’arxiu de la Séquia Reial del Xúquer.
Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL