Historia

Per un privilegi, danat en Alzira a 12 de juliol de 1273, consta que el sobirà Jaume I va concedir als seus habitants la facultat de regar les seues terres amb les aigües del gran canal, pagant a l’fecte un reial i vint-i-sis maravedís per cada jovada de terra de llavor o de vinyes, reservant-se en el mateix privilegi el nomenament del jutge sequier i altres atribucions.

Temps després, el rei En Joan I d’Aragó, per un privilegi donat en València a 9 d’abril de 1393, va fer vàries concessions a la vila d’Alzira i als empleats de la séquia, disposant, entre altres coses, que els veedors, col•lectors i administradors de dit canal donassen comptes anuals als seus successors immediats, als que havien d’entregar el producte de la contribució, multes i altres rendes de la comunitat, i que després de la mort de Santiago de Olit, propietari d’Alzira, i aleshores sequier, este càrrec havia de passar irrevocablement a la vila i als jurats o cos municipal.

Acequia de riego de Albalat de la Ribera

Alzira era un punt clau del Regne de València, com antemural de la planura valenciana i com a punt de partida cap a la conquesta de la zona sud del Xúquer. D’ací una sèrie de disposicions de Jaume I, tendents a atraure i fixar la població cristiana en tan important nus de comunicacions.

I en l’època en què es va començar la documentació sobre el nostre canal veiem establerts en Alzira casa de tints, forns, botigues, molins, amés de moltes concessions de cases i terres: a Jaume I li interessava fixar en la Ribera una població addicta, sedentària, lleial i satisfeta, la qual cosa només ho aconseguiria amb la creació de la Séquia Reial.

Alzira, de la mateixa manera que la resta de poblacions que composen la Séquia Reial del Xúquer, compta amb una Junta Local de Regs, que s’encarrega d’organitzar la distribució de l’aigua dins de la zona de reg de la Comunitat en Alzira, per a això compta amb la Junta Directiva i Jurat de Reg que vetlaran constantment per una correcta aplicació de les Ordenances de la Comunitat.

La Junta de Regs d’Alzira, és una entitat molt compromesa amb el sector agrari de la població, tenint un representant propi en el Consell Agrari Municipal. De fet són nombroses les col•laboracions tant amb l’ajuntament, com amb cooperatives, entitats de reg, sindicats agraris i associacions culturals.

Es té constància de llibre d’actes de 1883, i compte en les seues dependències amb el “mapa de la Reial Séquia d’Alzira fundada pel Sereníssim Senyor Rei En Jaume el Conqueridor després de què en el dia últim de desembre de l’any 1239 el mateix Rei En Jaume va expel•lir els moros de dita vila, realitzat en 1764, regnant en España el Senyor En Carles III” (plànol de José Rojas). També és propietat de la Junta una imatge del patró de la Comunitat, Sant Joan Baptista, de gran bellesa artística de l’escultor Enrique Casterá Masiá.

En el padró de regants, Alzira té assignada una superfície aproximada de 20.000 fanecades, incloses les existents en La Garrofera.

Durant la presidència d’En Octavio Daries Martínez (1977-1993), es van dur a terme nombroses millores en la xarxa de séquies i, com a obra excepcional, el revestiment del braçal d’Alzira.

A conseqüència de la sequera i els baixos nivells d’aigua embassada en els pantans a principis dels anys 90, es va emprendre un treball molt important per al futur de l’agricultura. En febrer de 1995, baix la presidència d’En Francisco Palacios España (1994-2000), es van aprovar els projectes per a la perforació de nou pous, que posteriorment van ser onze.

Baix la presidència d’En Antonio Costa Magraner (2001- ), es van acabar d’electrificar els pous de sequera, es van fer obres de millora en séquies, es van prendre acords que milloraren la distribució de l’aigua, es van reforçar les col•laboracions amb els pobles confrontants i es va construir la nova seu social que es va inaugurar en octubre de 2003, celebrant una sessió la Junta de Govern de la Séquia Reial del Xúquer.

En 2004, l’Ajuntament va retolar un carrer amb el nom de “Ronda de la Séquia Reial d’Alzira”

En 2007, el 19 de desembre, el Excm. Ajuntament de la Ciutat d’Alzira, en sessió plenària, va concedir la ensenya d’or amb l’escut de la ciutat a la Junta Local de Regs, per la seua contribució al progrés agrícola d’Alzira.

En 2014, la Comunitat va celebrar el 750 Aniversari de la Séquia Reial del Xúquer, i va ser en març quan, en Alzira, es realitzaren els primers actes para commemorar este esdeveniment important, comptant amb l’assistència d’autoritats locals i autonòmiques.

Però indubtablement, l’actuació més important durant estos últims anys, va ser la modernització de la Séquia Reial del Xúquer amb la implantació del reg per degoteig, adaptant-se a les noves tecnologies, controlant, en temps real, l’estat de les xarxes de distribució d’aigua per a gestionar el rego de forma eficient. Després de sortejar diverses dificultats, finalment va arribar a implantar-se en 2016 dins dels sectors 14 i 15 d’este terme municipal.

El 24 d’abril de 2018, En Antonio Costa Magraner, president de la Junta Local de Regs d’Alzira, amb motiu de la mort del president de la Séquia Reial del Xúquer, i complint les Ordenances, va prendre la possessió de la Presidència de la Junta de Govern de la Séquia Reial del Xúquer i de la Comunitat de Regants.

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL