Historia

La séquia d’Albalat rega una superfície de, aproximadament, 9.889,75 fanecades, que es troben en la marge esquerra del riu Xúquer en el terme d’Albalat, confrontant a l’oest amb el terme d’Algemesí, al nord amb el de Sollana i a l’est amb el terme de Sueca.
Acequia de riego de Albalat de la Ribera

Séquia de reg d’Albalat de la Ribera

Sobre la història del reg en el terme d’Albalat, cal destacar un manuscrit anònim titulat La Séquia de reg d’Albalat de la Ribera que relata de manera resumida quan se li va atorgar el dret ple de reg a Albalat.
La vila d’Albalat va obtenir, mitjançant privilegi, el dret a prendre aigua directament de la Séquia d’Alzira. No obstant això, no el va poder exercir mitjançant una séquia pròpia, ja que la dotació d’aigua es realitzava a través de la séquia d’Algemesí. Al llarg dels segles XIII al XVIII, es va intentar modificar esta situació, però el resultat va ser, sempre, infructuós, a conseqüència dels nombrosos plets sobre la dotació i el reg.

Finalment, en el primer quart del segle XIX, després de superar diversos conflictes, Albalat va aconseguir dos objectius. El primer, tenir una fesa i séquia pròpia tomant l’aigua des de la Punta del Diamant, i en segon lloc el ser membre amb ple dret de la Junta de Regants de la Séquia Reial del Xúquer.

En 1944, la Junta tenia la seu en un local del carrer del Castell, en el mateix edifici on vivien el secretari de l’ajuntament i l’agutzil. L’11 d’octubre de 1952 es va decidir comprar un local en el carrer del Trassagrari. En este local es va realitzar la primera junta general que va tenir lloc el 14 de desembre de 1952. En l’actualitat la seu local està ubicada en el carrer Delme.

Fites històriques

Regants

Selecciona idioma:

VALENCIANO ESPAÑOL